گسترده ترین شبکه خدمات فناورانه در سطح کشور

تحلیلگران، ارائه دهنده بهترین خدمات و محصولات و راهکارهای فن آورانه در حوزه شبکه های مخابراتی و ارتباطی، ویدیو کنفرانس، سرویس های ارزش افزوده، تجهیزات سخت افزاری و منابع تغذیه برق و برق اضطراری در سطح کشور می باشد.