پیشران های فناوری

تازه های فناوری
فناوری
modir

کانال های سر ریز دیجیتال

سرریز دیجیتال چیست؟ سه کانال کلیدی وجود دارد که بتوان آن را تحقق بخشید: کانال های عمودی، افقی و داخلی. کانال های داخلی: یادگیری بوسیله

ادامه ی مطلب »
فناوری
modir

ویژگی‌های متاورس

فضای مجازی و خارج شدن از این دنیای فیزیکی، ایده‌ای جدیدی نیست. این فکر یا بهتر بگوییم واژه متاورس اولین بار در سال ۱۹۹۲ در

ادامه ی مطلب »